Göz Tansiyonu Göz Ameliyatı

Göz Tansiyonu Göz Ameliyatı

Glokom ameliyatı, son dönemlerde göz tansiyonu tedavisinde yüksek başarı oranı ile oldukça sık tercih edilen tedavi seçeneklerinden birisidir. Glokomda erken teşhis ve tedavinin önemi oldukça kritiktir. Göz tansiyonu yani glokom, göz içerisindeki basıncın yükselmesiyle görme sinirlerinin hasar görmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Optik sinirlerde meydana gelen hasar, çoğu zaman erken teşhis edilememektedir. Optik sinirin büyük bir kısmının hasar görmüş olması halinde ise ciddi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Sinirin tamamının hasar görmesi durumunda ise körlük meydan gelmektedir. Göz tansiyonu ameliyatı, yüksek başarı oranı ve hastalığın tekrar etme riskini minimuma indirmesiyle sık önerilen bir tedavi seçeneğidir. Göz tansiyonu ameliyatı öncesinde yapılan tetkikler ile göz tansiyonu belirlenmektedir. Ardından ameliyat türü saptanacaktır. Göz tansiyonu ameliyatında hastanın hastanede yatışı gerekmemektedir.

İzmir Göz Tansiyonu Göz Ameliyatı

İzmir glokom ameliyatı merkezimizde başarı ile gerçekleştirilen ameliyat seçeneklerinden birisidir. Glokom tedavisinde göz damlaları ve ilaçlar da kullanılabilmektedir. Bu sayede göz içi basınç düşürülmeye çalışılmakta ve gözde yaşanabilecek hasar azaltılmaktadır. Göz tansiyonu ameliyatı ve diğer tedavi yöntemleri arasından hangisinin tercih edileceği hakkında net bir öngörü sahibi olabilmek için gerekli tetkiklerin ve kontrollerin yapılması gerekmektedir. Ancak lazer tedavisinin bu noktada en başarılı yöntem olarak kabul edildiği söylenebilmektedir.

Ayrıca göz tansiyonu sebepleri, belirtileri hakkında yazımızı da inceleyebilirsiniz.

İstanbul Göz Tansiyonu Göz Ameliyatı

İstanbul glokom göz ameliyatı için lazer tedavisi, farklı glokom tipleri için önerilebilmektedir. Açık açılı glokom olarak bilinen ve en sık rastlanan glokom tipinde, mikroskopik kanal sistemi direkt olarak tedavi edilebilmektedir. Endeskopik lazer tedavisi olarak da bilinen lazer tedavisinde siliyer cisim ile göz içi sıvısı üretim noktasına yapılan profesyonel tedaviler ile tedavi gerçekleştirilmektedir. Açı kapanması glokom tipinde ise lazer ile doğrudan iris dokusunda bir delik oluşturulmakta ve aköz kumor sıvısının kanal sistemine girilerek akış düzeltilmektedir.

Türkiye’de Göz Tansiyonu Göz Ameliyatı

Türkiye’de glokom göz ameliyatı işlemlerini yüksek başarı oranı ile gerçekleştirilen kliniğimizde, en doğru tedavi yönteminin belirlenebilmesi için öncelikle gerekli tetkikler yapılmaktadır. Ardından doktor ve hasta ortak kararı doğrultusunda bir tedavi yöntemi belirlenmektedir. Lazer, ilaç tedavi gibi seçeneklerin yanı sıra klasik cerrah girişim ile gerçekleştirilen göz tansiyonu ameliyatı ile de tedavinin yapılabilmesi mümkündür. Klasik cerrahi girişimde en sık tercih edilen trabekülektomi yöntemi ile göz tansiyonu ameliyatı gerçekleştirilebilmektedir. Bu ameliyat için ince cerrahi aletler kullanılarak aköz humorun gözden dışa akımı için bir kanal oluşturulmaktadır. Mikroskop kullanılarak gerçekleştirilen ameliyatın başarı oranı oldukça yüksektir.