Şaşılık Giderme Tedavisi Fiyatları

Şaşılık Giderme Tedavisi Fiyatları

Şaşılık tedavisi fiyatları hakkında net bir belirleme yapmak oldukça yanıltıcı olabilmektedir. Şaşılık problemi olan kişilerde şaşılık giderme yöntemleri arasından hangisinin uygulanması gerektiğinin belirlenebilmesi için öncelikle bazı tetkikler yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda tedavi yönteminin belirlenmesinde etkili olabilecek parametreler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Şaşılık türü
 • Şaşılık oluşma nedeni
 • Göz kaymasının derecesi
 • Gözde tedaviyi etkileyecek başka bir hastalık bulunup bulunmadığı

Bu belirlemelerin ardından doğru tedavi yöntemi belirlenecek ve fiyat belirlemesi yapılacaktır. Bu nedenle teşhis ve tedavi planlaması yapılmadan net bir fiyat belirlemesi yapmak mümkün değildir. Ancak fiyatlarda etkili olan parametreler hakkında fikir sahibi olunması sürece bilinçli bir şekilde hazırlanmak açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda şaşılık giderme tedavisi fiyatlarını etkileyecek parametreler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Uygulanacak tedavi yöntemi, fiyatlarda belirleyici olan ilk husustur.
 • Tedavinin gerçekleştirileceği sağlık merkezinin teknik donanımı fiyatları değiştirmektedir.
 • Tedaviyi gerçekleştirecek doktorun alanındaki uzmanlığı ve deneyimi fiyatlarda etkili olacak son parametredir.

İzmir Şaşılık Giderme Tedavisi Fiyatları

İzmir şaşılık tedavisi fiyatları belirlemesinde dikkate alınacak ilk ve en önemli husus, uygulanacak tedavinin yöntemidir. Bu kapsamda şaşılık giderme tedavisinde kullanılacak tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Gözlük tedavisi
 • Kapama tedavisi
 • Ortopedik tedavi
 • Cerrahi tedavi
 • Botoks

Ayrıca şaşılık giderme hakkında bilgileri inceleyebilirsiniz.

İstanbul Şaşılık Giderme Tedavisi Fiyatları

İstanbul şaşılık tedavisi fiyatları, tedavi yöntemine bağlı olarak değişecektir. Gözlük tedavisi, kırma kusuru nedeniyle meydana gelen şaşılık problemlerine bir çözüm olarak gerçekleştirilebilen bir tedavidir. Bu durumda kişi gözlük kullanmaya devam ettikçe gözündeki şaşılık problemi düzelmektedir. Bunun yanında kişinin gözünde tembellik olması durumunda kapama tedavisi de uygulanabilmektedir. Kapama tedavisinde kişinin sağlıklı gözü periyodik aralıklarla kapatılarak tembellik olan gözün çalışması sağlanmaktadır.

Türkiye’de Şaşılık Giderme Tedavisi Fiyatları

Türkiye’de şaşılık tedavisi fiyatları kapsamında göz önünde bulundurulması gereken diğer tedavi yöntemleri cerrahi müdahale ve botoks tedavileridir. Cerrahi müdahale, kişinin şaşılık tipine ve derecesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak şaşılık giderme tedavileri arasında yüksek başarı oranı ile öne çıkan bu tedavi yöntemi hakkında genel bir belirleme yapmak gerekirse göz dışı kaslar arasında güçsüz olanların güçlendirilmesi, fazla güçlü olanların ise zayıflatılması için gerçekleştirilen bir tedavi yöntemi olduğunu söylemek mümkündür. Son olarak göz kaslarına botoks yapılarak da tedavi gerçekleştirilebilmektedir. Botoks genellikle felçli hastalar, ameliyat ile beklenen sonuç alınamamış hastalarda ve guatr nedeniyle şaşı olan hastalarda tercih edilen bir şaşılık giderme tedavisi seçeneğidir.