Tüp Bebek IVF

Tüp Bebek IVF

TÜP BEBEK (Tüp bebek tedavisi; kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin, vücut dışında döllenme işlemidir. Mikroenjeksiyon (ICSI) tekniği ile yumurtalar toplandıktan sonra, laboratuvarda özel mikroskop altında, spermler yumurtaların içine tek tek yerleştirilir. Her bir yumurta içine döllenme kapasitesi en iyi olan spermin yerleştirilmesiyle döllenen yumurtalar takip edilir ve seçilen en iyi embriyolar rahim içine transfer edilir. Tüp bebek tedavisine karar verme aşamalarında, öncelikle her iki eşin tıbbi muayenesi ve genel sağlık kontrolü için gerekli testler yapılır. Önceden yapılan operasyonlar, testler ve tedaviler değerlendirilir ve kişiye özel bir tedavi planı düzenlenir.

Ovariyanstimulasyon

Adet kanamasının 2. veya 3.günü vajinal ultrasonografi ile yumurta rezervi değerlendirilir ve kanda estrojen tayini yapılıp, kullanılacak ilaçların dozuna karar verilir. Bu uyarı tedavisinde, aralıklarla vajinal USG ile gelişen follikül sayısı ve büyüklüğü kontrol edilir. Folliküller yeterli boyutlara ulaştığında olgunlaşmayı sağlayan HCG enjeksiyonu yapılır ve 34-36 saat sonra yumurta toplama işlemi planlanır. Ultrasonografi takipleri sırasında değerlendirilen bir diğer faktör ise rahimin içini döşeyen ve endometrium adı verilen tabakanın yapısı ve kalınlığıdır. Yumurta toplama işlemi

Yumurta toplama işlemi ameliyathanede steril şartlarda vajinal ultrasonografi eşliğinde foliküllerin içindeki sıvının aspirasyonu ile sonuçlanır. Yumurta toplama işlemi sırasında aspire edilen folikül içeriği embriyoloji laboratuarında değerlendirilir. Özel bir mikroskop ile incelenen bu sıvının içinde bulunan yumurta kültür sıvının içine konarak inkübatöre kaldırılır. Olgun yumurta hücreleri 4-6 saat sonra döllenme için artık hazırdırlar. İşlem sonrası hasta odasına alınarak bir süre istirahat edilmesi sağlanır. Mikroenjeksiyon aşaması

Kadından oositlerin (yumurtaların) toplandığı esnada erkekten sperm örneği alınır. Menisinde canlı sperm bulunmayan erkeklerden cerrahi olarak (mikro TESE) ameliyat ile sperm alınır. Yumurta kültürü ve sperm hazırlanması tamamlandıktan sonra mikroenjeksiyon aşamasına geçilir. Embriyo transferi

- Yumurta toplama işleminden sonraki 2. 3. 4 ve 5. gününde yapılabilir. Bu kararı vermeden önce embriyo sayısı ve kalitesi, rahim içi kalınlığı, kadının yaşı ve önceki başarısız IVF denemeleri değerlendirilir ve kişiye özel transfer planı yapılır. - Embriyo transfer işlemi ağrısız ve hassas bir işlemdir. Transfer işleminin ultrason eşliğinde yapılması, embriyoların rahim içinde doğru yere yerleştirilmesi ve transferin kolay bir şekilde yapılmasını sağlar. - Embriyo transferi sonrasında yaklaşık olarak 30 dakika – 1 saat dinlendikten sonra hasta evine dönebilir. - - Embriyo transferinden 12 gün sonra kanda gebelik testi yapılır (BHCG). - Gebelik testi pozitif çıktığı halde doktorun kontrolünde belli aralıklarla testin tekrarı ve ultrason kontrolü önerilir. - Gebelik testi negatif çıktığı taktirde ise, sonuçlar değerlendirilir ve yeni uygulamalar için planlama yapılır. - Tüp bebekteki tedavinin amacı sadece gebe kalmak değil, eve sağlıklı bir bebek götürmektir. Bu konuda çalışan ekibin rolü çok önemlidir. Tedavideki başarının sırrı sadece doktorun ve ekibin profesyonel bilgi ve tecrübesi değil, bunun yanında hastalara aktarılan sevgi ve güvendir.)