Organ Nakli

Organ Nakli

Organ Nakli

Böbrek Ve Pankreas Nakli

Ülkemizde, kronik böbrek yetmezliği olan hasta sayısı 40 bin civarındadır. Bu hastaların her yıl ancak % 3 'üne böbrek nakli yapılmaktadır. Nakil sayısının bu kadar düşük olmasının en önemli nedeni, verici bulmaktaki zorluklarla birlikte nakil merkezlerinin yetersizliğidir. Diyalize girmekte olan ve yaşam savaşında zorda kalmış insanlara yardım etmek amacıyla, teknolojik olarak en ileri donanım ve konusunda deneyimli hekim kadromuzla hizmet vermekteyiz. Böbrek Nakli Merkezinde, Aralık 2007 den bu yana 5000'i aşkın nakil gerçekleştirilmiş ve %98 başarı oranına ulaşılmıştır. Böbrek Nakli alanında Türkiye'de ilk sıralarda bulunan merkezimiz deneyimli organ nakli ekibi ile hastalara hizmet vermektedir. Merkezimizde organ nakli öncesi hazırlık işlemleri hastanenin tüm bölümlerinin de özverili çalışmaları ile 3-4 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmakta ve eğer hastanın nakli için bir engeli yok ise nakil işlemi de hemen gerçekleştirilmektedir.

Karaciğer Nakli

Karaciğer 400’den fazla fonksiyonu olan vücudumuzun en büyük iç organıdır. Görevleri arasında: proteinler başta olmak üzere kolesterol, fosfolipidler, pıhtılaşma faktörleri gibi önemli yapıtaşlarını sentezlemek, safra salgılamak, birçok kimyasal madde ve ilaçtan vücudu temizlemek, bağışıklık sistemini düzenlemek ve kan şekeri düzeyini ayarlamaktır. Karaciğeri etkileyen akut ve kronik pek çok hastalık bu yaşamsal fonksiyonları geri dönüşümsüz olarak etkileyebilir. Modern tıbbın imkanları ile tedavi edilemeyen aşağıdaki durumlarda karaciğer nakli ile görevini yapamayan organın yeni bir karaciğer ile değiştirilmesi zorunludur. Günümüzde karaciğer anatomisinin daha iyi anlaşılması, medikal ve cerrahi tedavilerin ilerlemesi ile karaciğer nakli zamanında yapılırsa %98 başarı oranı ile yapılmaktadır.

Başlıca karaciğer nakil endikasyonları:

Kronik karaciğer hastalığı (B ve C hepatit, alkol ve biliyer siroz gibi hastalıklara bağlı)

Akut karaciğer yetmezliği (mantar ve ilaç zehirlenmeleri neticesinde)

Rezeke edilemeyen karaciğer tümörü (hepatoselülerkarsinom) ile bazı benign tümörlerde

Metabolik hastalıklar

Masif karaciğer yaralanması

Parazitikenfestasyonlar

Karaciğer nakli kararı alınan hastalar için gerekli organ öncelikle beyin ölümü sonrası bağışlanan organlar vasıtasıyla olmalıdır. Ancak vefaten bağış ile talebin karşılanamadığı durumlarda diğer nakillerde de olduğu gibi dördüncü dereceye kadar olan akrabalardan canlı vericili nakiller yapılmaktadır. Tamamen sağlıklı bireylerden seçilen canlı vericilerin karaciğerlerinin %70 i nakil edilmek için alınabilmektedir. Ameliyattan sonra kanama, damarsal ve safra yolları sorunları ile infeksiyonlar önemli komplikasyonları oluşturmaktadır. Sonuçta olarak; karaciğer nakli için zamanlaması iyi ayarlanan hastalar başarılı bir ameliyat dönemini takiben tamamen sağlıklı bir şekilde hayatlarına dönebilirler.

Kalp Nakli

Vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayamayan, pompalama gücü tükenmiş, başka kalp cerrahisi veya kardiyolojik girişimlerin de yapılamadığı, çok yoğun medikal destek tedavisi alan, yaşamda kalmaya ayları, haftaları, hatta ancak günleri kalmış hastalara kalp nakli yapılabilir. Genellikle bu hastalar son zamanlarda kalp problemleri nedeniyle sık sık doktoruna başvurmakta olan ve hatta hastaneye sık sık yatan hastalardır. Veya bu hastalar daha önce kalp operasyonu geçirmiş olabilirler, kardiyolojik girişimlerden biri veya birkaçı uygulanmış olabilir. Yeni hastalanmış olabilirler. Bu ve bunun gibi hastalar yani kalp yetmezliğine girmiş tedavi görmekte olan bu hastalar kalp nakli ve mekanik kalp destek sistemleri yönünden incelenirler. Bu incelemeler çok detaylıdır.

Kalp Nakli Süreci

Zamanla yarış sürecidir. İki ekip gerekmektedir. Birinci ekibin görevi donör hastanesine gitmek, donörün uygunluğuna emin olmak ve sürece uygun olarak verici kalbi çıkarmak, onun canlılığını korumak ve en hızlı bir şekilde kalp nakli merkezi ameliyathanesine ulaştırmaktır. Bu aşamaların koordinasyonunu özel olarak yetiştirilmiş kalp merkezi koordinatörleri yapar. Kalp nakli merkezine ulaştırılan kalp yeni vücuduna kavuşmak için sabırsızdır. Ultra modern ameliyathanede geçen süre açık kalp cerrahisinin tüm fırsatları kullanılarak tamamlanır. Yeni vücutta başlayan ilk kalp atımları ekip için en büyük hediyedir.